5. Decembra 2023.
NaslovnicaNovostiRS-BIHŠta vam je potrebno da biste otvorili račun u banci?

Šta vam je potrebno da biste otvorili račun u banci?

Otvaranje računa u banci prvi put može biti izazov za mlade, ali to im ipak ne bi trebalo predstavljati problem ako se na vrijeme informišu koja dokumentacija im je potrebna.

Zbog toga smo provjerili koje vrste računa možete otvoriti već sutra, šta vam je potrebno prilikom dolaska u banku, te koje pogodnosti imaju za mlade.

Tekući račun

Tekući račun je račun koji banka otvara fizičkim licima koja ostvaruju redovan mjesečni priliv sredstava po osnovu zarada, penzija, stipendija, a mogu ga imati sva punoljetna, pravno i poslovno sposobna lica, fizička lica, državljani BiH i strana fizička lica koja imaju boravišnu i radnu vizu, te maloljetna lica koja imaju zakonskog zastupnika/staratelja.

On se otvara na zahtjev potrošača, a služi za obavljanje:

  • Gotovinskih i bezgotovinskih uplata i isplata na osnovu raspoloživih sredstava na računu
  • Primanje plate, penzije ili povremenih uplata
  • Plaćanja u poslovnicama banke
  • Korištenje mobilnog i internet bankarstva

Fizička lica, rezidenti, tekući račun mogu otvoriti lično, u poslovnici, uz priloženu važeću ličnu kartu i potvrdu o prebivalištu ne stariju od tri mjeseca (CIPS).

Za fizička lica, nerezidente, potrebni su: fotokopija identifikacionog dokumenta, ovjerena u nadležnoj instituciji iz zemlje prebivališta nerezidenta (za strana lica sa mjestom prebivališta izvan Srbije, Hrvatske i Crne Gore zahtijeva se prevod identifikacionog dokumenta na jedan od službenih jezika u BiH, ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača), zatim izjava o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima (na obrascu banke), te izjava o nepostojanju neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda i poreza u BiH (Poreska uprava RS/FBiH).

Za otvaranje računa za maloljetna lica potrebno je da se roditelj ili staratelj javi u poslovnicu banke sa rodnim listom djeteta, svojom ličnom kartom i potvrdom o mjestu prebivališta ne starijom do tri mjeseca (CIPS). Neophodna je i saglasnost drugog roditelja za raspolaganje sredstvima.

Žiro račun

Žiro račun je transakcijski račun koji banka otvara fizičkim licima, a namijenjen je prvenstveno za povremena primanja, dok potrošačima služi za uplatu primanja, poput stanarine, honorara i slično. U drugim slučajevima služi kada obavljate samostalnu djelatnost, rad preko ugovora o djelu ili ako je riječ o autorskom radu gdje primate honorar.

Za maloljetnike se otvara u svrhu ostvarivanja priliva na osnovu stipendija, rada učenika i studenata u udruženjima, na sezonskim i sličnim poslovima. Raspolaganje sredstvima na žiro računu dopušteno je uz korištenje kartice računa, i to do iznosa vlastitih sredstava bez mogućnosti ugovaranja dopuštenog prekoračenja.

Da biste otvorili žiro račun, potrebno je lično prisustvo u poslovnici banke, uz priloženu važeću ličnu kartu i potvrdu o prebivalištu ne stariju od tri mjeseca (CIPS).

Razlika između tekućeg i žiro računa

Tekući račun, za razliku od žiro računa, ima dopušteno prekoračenje. To znači da, ako imate redovna primanja, banka vam može dati dozvoljeni minus na računu te se vaš iznos raspoloživih sredstava uvećava za iznos dopuštenog prekoračenja. Koliki će biti iznos prekoračenja, zavisi od toga kolika je visina vaših redovnih primanja, koje banka utvrđuje nakon što dobije uvid u platnu listu. Ako se u međuvremenu vaša primanja smanje, banka ima pravo smanjiti ili ukinuti iznos prekoračenja, ali vas o tome mora obavijestiti najmanje 30 dana ranije. Osim toga, vođenje tekućeg računa naplaćuje se, dok se vođenje žiro računa u nekim bankama ne naplaćuje.

Paketi za mlade

Većina banaka u svojoj ponudi ima paket za mlade, đake ili studente, a zatražiti ga mogu osobe od 15, odnosno 16 godina do određene dobne granice, u skladu sa uslovima banke.

U skladu sa procedurama banaka potrebno je da roditelj/staratelj dođe u banku, dostavi i potpiše potrebnu dokumentaciju te preuzme karticu.

Za otvaranje paketa određene banke na uvid traže potvrdu o studiranju, odnosno indeks, te kao i za ostale, kopiju lične karte i CIPS.

Mjesečna naknada za korištenje paketa za srednjoškolce i studente je u većini slučajeva minimalna ili se čak ne plaća, no svaka banka ima svoje uslove i pravila, pa bi bilo poželjno da ih provjerite unaprijed.

Usluge za otvaranje i održavanje ovih računa se razlikuju od banke do banke, a sve pojedinosti možete pronaći na njihovim veb-stranicama ili lično u poslovnicama.

Nezavisne

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments