Sportskim klubovima i organizacijama 396.000 KM

Created | By: freeradio | April 21, 2021
Sportskim klubovima i organizacijama 396.000 KM

Grad Prijedor objavio je danas odluku o raspodjeli sredstava sportskim klubovima i organizacijama u ovoj godini sa listom korisnika kojima su odobrena sredstava iz gradskog budžeta.
Riječ je o 47 korisnika, podijeljenih u kategorije od prve do pete, sa rasponom sredstava od 1.000 do 55.000 KM.

NJihov rad će u ovoj godini budžet grada sufinansirati sa 396.000 KM, od ukupno predviđenih 400.000 KM, gdje su preostale 4.000 KM namijenjene za rezervu za ljekarske preglede igrača.

Ova budžetska stavka raspoređuje se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i načinu raspodjele sredstava sportskim klubovima i organizacijama, a Komisiju za raspodjelu sredstava čine vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti Monja Kasalović, kao predsjednik, te članovi Aleksandar Grahovac i Bojan Štrbac.

Odluka i lista objavljene su na veb-stranici grada Prijedora.

Izvor: Srna

11 Comments
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free Media d.o.o.
FREE RADIO PRIJEDOR

Žarka Zgonjanina 15
79 101 Prijedor

Tel: 052/233-303
Tel/fax: 052/240-101

E-mail: freeradio.prijedor@gmail.com

Informacije koje se pružaju na ovom web sajtu nisu službene informacije vlade SAD-a, i ne predstavljaju stavove američke Agencije za međunarodni razvoj ili američke vlade.

Informacije koje se pružaju na ovom web sajtu nisu službene informacije vlade SAD-a,

i ne predstavljaju stavove američke Agencije za međunarodni razvoj ili američke vlade.

Copyright 2017