Skupština grada Prijedora:U petak o godišnjem planu održavanja puteva i u lica

Created | By: freeradio | April 21, 2021
Skupština grada Prijedora:U petak o godišnjem planu održavanja puteva i u lica

Odbornici Skupštine grada Prijedora će u petak, 23. aprila, razmatrati ovogodišnji plan održavanja, rehabilitacije i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica.
Ova tačka naknadno je uvrštena u dnevni red, a u budžetu grada za ove namjene predviđeno je 890.000 KM.

Najveći dio novca – 600.000 KM predviđen je za održavanje ulica i puteva, od čega 390.000 KM za održavanje makadamskih kolovoza na 38 putnih pravaca, dok će se ostale intervencije i raspodjela novca unutar pojedinih stavki vršiti na bazi ukazanih potreba i opravdanih zahtjeva.

Stavka obuhvata po 30.000 KM za održavanje svjetlosne i vertikalne saobraćajne signalizacije i oržavanje puteva iz sredstava od nakanda za korištenje voda, 50.000 KM za održavanje puteva iz sredstava od naknade za korištenje šuma i 150.000 KM za zimsku službu.

Planom je predviđeno da Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove u saradnji sa nadzornim organom, komunalnom policijom, saobraćajnom inspekcijom i policijskim službenicima vrši redovne i vanredne preglede puteva i putnih objekata što će biti osnova za određivanje potrebnih intervencija.

Sjednica Skupštine grada Prijedora, na čijem dnevnom redu je trenutno 26. tačaka, zakazana je za petak u 10.00 časova.

Izvor:SRNA

13 Comments
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free Media d.o.o.
FREE RADIO PRIJEDOR

Žarka Zgonjanina 15
79 101 Prijedor

Tel: 052/233-303
Tel/fax: 052/240-101

E-mail: freeradio.prijedor@gmail.com

Informacije koje se pružaju na ovom web sajtu nisu službene informacije vlade SAD-a, i ne predstavljaju stavove američke Agencije za međunarodni razvoj ili američke vlade.

Informacije koje se pružaju na ovom web sajtu nisu službene informacije vlade SAD-a,

i ne predstavljaju stavove američke Agencije za međunarodni razvoj ili američke vlade.

Copyright 2017