Skupština grada: Nova budžetska stavka za debatu o rudarstvu i ekologiji

124

Grad Prijedor finansiraće sa 10.000 KM Naučno-stručni skup “Rudarstvo i ekologija, istine i zablude”, nakon što je početkom juna Rudarski fakultet u ovom gradu organizovao stručno savjetovanje “Rudarstvo kao prilika za ekonomski razovj i ekološki izazovi”.
Ovo je nova budžetska stavka u prvom rebalansu budžeta grada za ovu godinu koji su danas usvojili odbornici Skupštine grada Prijedora.

Ovu stakvu inicirao je zamjenik gradonačelnika Prijedora Žarko Kovačević tokom javne rasprave o nacrtu prvog rebalansa budžeta i za nju je predlagao 25.000 KM, a odobreno je 10.000 KM.

Javni skup s međunarodnim učešćem trebalo bi da bude održan 31. avgusta i 1. septembra pod generalnim pokroviteljstvom gradonačelnika Prijedora.

Rudarski fakultet ranije je najavio da namjerava da organizuje niz javnih skupova s osnovnom idejom da stručne i argumentovane rasprave u kontinuitetu utiču na podizanje svijesti, znanja i odgovornosti u oblasti zaštite životne sredine u rudarstvu i geologiji.

“Uz globalne tendencije novog porasta rudarske proizvodnje u narednim decenijama zaključci sa ovakvih skupova treba da unaprijede procedure kojima bi Vlada Republike Srpske upravljala i definisala uslove korištenja mineralnih sirovina i približila se osnovnom konceptu održivosti u geologiji i rudarstvu”, saopštio je Rudarski fakultet.

Okrugli sto “Rudarstvo kao prilika za privredni razvoj i ekološki izazovi” 7. juna organizovali su Rudarski fakultet Univerziteta u Banjaluci, Republički zavod za geološka istraživanja, Ministarstvo energetike i rudarstva i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske.

Naknadno su sačinili zaključke da je neophodno izraditi strategije upravljanja i korištenja mineralnih resursa i sirovina, strateško planiranje sprovođenja svih istraživanja, veća podrška Vlade Republike Srpske u finansiranju osnovnih istraživanja i jačanju kadrovskih i tehničkih kapaciteta Geološkog zavoda koji sprovodi ovu vrstu istraživanja, te izmjene, dopune i prilagođavanja zakonske regulative iz oblasti geologije, rudarstva i koncesionarstva.

Potrebno je usaglasiti terminologiju, standarde i procedure u rudarstvu i geologiji u skladu sa međunarodnom aktima, formirati direkciju za upravljanje mineralnim resursima, izraditi interaktivnu digitalnu bazu podataka o mineralnim resursima.

Neophodno je i unaprijediti i preciznije definisati procedure i načine istraživanja i ispitivanja u geologiji i rudarstvu i pojačati kriterijume za licenciranje laboratorijskih i istraživačkih kapaciteta.

“Učesnici okruglog stola, svjesni da se u javnosti stvara negativan kontekst i atmosfera vezana za djelatnosti geologije i rudarstva, saglasni su da je potrebno u kontinuitetu izlaziti u javnost s pozitivnim primjerima razvoja i realizacije projekata u oblasti geologije i rudarstva”, jedan je od zaključaka.

SRNA