Raspoređen novac udruženjima u oblasti kulture,manjinama,humanitarcima

Created | By: freeradio | April 21, 2021
Raspoređen novac udruženjima u oblasti kulture,manjinama,humanitarcima

Grad Prijedor objavio je liste odobrenih sredstava iz budžeta grada za udruženja u oblasti amaterizma u kulturi, za socijalno-humanitarne saveze i udruženja, kao i za projekte nacionalnih manjina.
Za deset udruženja u oblasti amaterizma u kulturi odobreno je 82.000 KM od ukupno planiranih 110.000 KM za ovu namjenu.

Prethodno je Gradskom horu “Prijedor”, koji sada nije na listi, odobreno 10.000 KM sa iste stavke, a odluka o tome objavljena je u Službenom glasniku grada Prijedora.

Za 13 socijalno-humanitarnih udruženja odobreno je 80.500 KM od ukupno predviđenih 100.000 KM, dok je za finansiranje projekata nacionalnih manjina odobreno 15.000 KM od ukupno planiranih 22.500 KM.

Liste su objavljene na veb stranici Grada.

11 Comments
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free Media d.o.o.
FREE RADIO PRIJEDOR

Žarka Zgonjanina 15
79 101 Prijedor

Tel: 052/233-303
Tel/fax: 052/240-101

E-mail: freeradio.prijedor@gmail.com

Informacije koje se pružaju na ovom web sajtu nisu službene informacije vlade SAD-a, i ne predstavljaju stavove američke Agencije za međunarodni razvoj ili američke vlade.

Informacije koje se pružaju na ovom web sajtu nisu službene informacije vlade SAD-a,

i ne predstavljaju stavove američke Agencije za međunarodni razvoj ili američke vlade.

Copyright 2017