RAK: Od 1. jula bez rominga u regionu

Created | By: freeradio | May 12, 2021
RAK: Od 1. jula bez rominga u regionu

Korisnici mobilnih mreža od 1. jula neće plaćati dodatne naknade za roming u zemljama Balkana, odnosno koristiće roming usluge po domaćim cijenama, predviđeno je dokumentima koje je danas usvojio Savjet Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH.

Savjet RAK-a usvojio je odluku o cijenama usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama i pravilo o primjeni politike primjerenog korištenja i procjeni održivosti ukidanja dodatnih naknada za regulisane maloprodajne usluge rominga, saopšteno je iz RAK-a.

Pravilom se propisuju detaljna pravila s ciljem obezbjeđivanja dosljedne primjene politike primjerenog korištenja koju operatori mogu primijeniti na potrošnju regulisanih maloprodajnih usluga rominga.

Savjet je, nakon održanih javnih konsultacija u vezi sa Nacrtom kodeksa o izmjeni Kodeksa o audio-vizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, usvojio predložene izmjene kojima se predlaže ukidanje vremenskog ograničenja za emitovanje sadržaja koji nisu namijenjeni maloljetnicima do 12 godina (kategorija 12 plus).

Na današnjoj sjednici prihvaćena je informacija o stanju prelaska na digitalno zemaljsko emitovanje, a razmatrane su i žalbe u drugostepenom postupku.

Srna

5 Comments
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free Media d.o.o.
FREE RADIO PRIJEDOR

Žarka Zgonjanina 15
79 101 Prijedor

Tel: 052/233-303
Tel/fax: 052/240-101

E-mail: freeradio.prijedor@gmail.com

Informacije koje se pružaju na ovom web sajtu nisu službene informacije vlade SAD-a, i ne predstavljaju stavove američke Agencije za međunarodni razvoj ili američke vlade.

Informacije koje se pružaju na ovom web sajtu nisu službene informacije vlade SAD-a,

i ne predstavljaju stavove američke Agencije za međunarodni razvoj ili američke vlade.

Copyright 2017