Poštovanje dječijih prava – temelj naprednog društva

Created | By: freeradio | June 1, 2021
Poštovanje dječijih prava – temelj naprednog društva

Poštovanje dječijih prava je osnov za izgradnju naprednog društva, a odrasli svaki dan treba da se zapitaju – da li smo dovoljno učinili da ih zaštitimo, da li dovoljno činimo da im osiguramo bezbrižno i zdravo odrastanje, poručuju iz institucije Ombudsmana za djecu Republike Srpske.
Povodom 1. juna – Međunarodnog dana djeteta iz ove institucije navode da je i proteklom periodu, obilježenom pandemijom korona virusa, na globalnom nivou, naglasak na zaštiti života i zdravlja svih ljudi pa i djece.

“Međutim, ne smije se dozvoliti da zbog pandemije djeca budu uskraćena za roditeljsku pažnju i prisustvo tokom bolničkog liječenja, jer bitno je napomenuti da je topla roditeljska ruka `pola posla`u pogledu psihofizičkog oporavka djeteta”, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da se u vrijeme kada je sva pažnja usmjerena na borbu protiv virusa korona, pa je pravo na zdravlje i zdravstvenu zaštitu u fokusu, ne smiju zapostaviti ni ostala prava djece – pravo na obrazovanje, igru, pravo na zaštitu od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja, pravo na bezbrižno djetinjstvo.

Ova institucija za djecu podsjeća na obavezu poštovanja Konvencije UN o pravima djeteta i apeluje na sve subjekte zaštite da najbolji interes djeteta bude primaran i zastupljen kada odlučuju o njihovim pravima.

“Način vaspitanja i obrazovanja djeteta tokom njegovog odrastanja direktno određuje njegovu budućnost, a najvažniju ulogu u procesu odrastanja djeteta imaju odrasli. Ukoliko odrasli ne prepoznaju pravilno potrebe djeteta i situacije u kojima je potrebno zaštiti dijete, posljedice po dijete i njegov psihoFizički razvoj mogu biti teške i trajne”, navodi se u saopštenju.

S obzirom da u procesu podrške i zaštite djece učestvuje više subjekata sa specifičnim ulogama /roditelji, vaspitno-obrazovne ustanove, službe socijalne zaštite, zdravstvene ustanove, pravosudni organi, policija, mediji…/, ističu u Ombudsmanu za djecu, svi oni imaju obavezu i odgovornost da blagovremeno i adekvatno reaguju u skladu sa svojom ulogom, te obezbijede da najbolji interes djeteta bude ostvaren.

“Zato je neophodno kontinuirano praćenje djeteta i stalna međusobna saradnja i razmjena informacija, jer se samo na ovakav način mogu obezbijediti uslovi da se pravilno i na vrijeme identifikuju slabosti sistema i preduzmu odgovarajuće mjere podrške i zaštite. Ukoliko izostane blagovremena i odgovarajuća reakcija samo jednog subjekta zaštite, posljedice za dijete i njegov psihofizički razvoj mogu biti i teške i dalekosežne sa nesagledivo štetnim efektima”, navodi se u saopštenju.

Djeca imaju pravo, a odrasli obavezu i odgovornost da omoguće ostvarivanje svakog prava, za svako dijete i na svakom mjestu na putu njegovog odrastanja.

“Ovaj dan je prilika da se podsjeti i senzibiliše javnost o potrebi zaštite djece i dječijih prava, o potrebi zaštite djece od zloupotreba, nasilja i raznih oblika diskriminacije, a na što nas obavezuje i Konvencija UN o pravima djeteta i brojni nacionalni zakoni, sa obavezom da i svaki drugi dan budemo jednako glasni u zaštiti djece”, naglašavaju u Ombudsmanu za djecu Republike Srpske.

Na prvoj Svjetskoj konferenciji o dobrobiti djece 1925. godine u Ženevi 1. jun proglašen je kao Međunarodni dan djece. Ovaj dan usvojen je kao Međunarodni dan djece u međunarodnoj zajednici 1950. godini.

No Comments
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Free Media d.o.o.
FREE RADIO PRIJEDOR

Žarka Zgonjanina 15
79 101 Prijedor

Tel: 052/233-303
Tel/fax: 052/240-101

E-mail: freeradio.prijedor@gmail.com

Informacije koje se pružaju na ovom web sajtu nisu službene informacije vlade SAD-a, i ne predstavljaju stavove američke Agencije za međunarodni razvoj ili američke vlade.

Informacije koje se pružaju na ovom web sajtu nisu službene informacije vlade SAD-a,

i ne predstavljaju stavove američke Agencije za međunarodni razvoj ili američke vlade.

Copyright 2017