1. Decembra 2023.
NaslovnicaUncategorizedNacrt odluke o komunalnoj naknadi na javnom uvidu

Nacrt odluke o komunalnoj naknadi na javnom uvidu

Grad Prijedor izložio je danas na javni uvid nacrt odluke o komunalnoj naknadi kojom se uvodi obaveza plaćanja ove naknade za korištenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje i propisuju osnove i mjerila na osnovu koji se određuje visina, obračun i rokovi plaćanja.
Obveznici plaćanja komunalne naknade su vlasnici ili zakupci stambenog, poslovnog ili drugog prostora /garaže, pomoćni, dvorišni i privredni objekti i slično/, kao i nosioci stanarskog prava, a iznos naknade utvrđuje se na osnovu kvadrature korisne površine, broja bodova, koeficijenta zone i vrijednosti boda.

Sredstva komunalne naknade su prihod budžeta grada i u cijelom iznosu usmjeravaju se za održavanje, unapređenje i modernizaciju objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje, dok se prihod ostvaren van užeg urbanog područja usmjerava za rješavanje komunalnih potreba na tim prostorima.

Svako fizičko i pravno lice može dati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrt do 26. septembra.

Nacrt je usvojila Skupština grada Prijedora 4. maja, kao i zaključak kojim se ovaj dokument upućuje na javnu raspravu i obavezuje Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove da javnu raspravu održi od 15. do 26. maja, ali ona do danas nije održana.

SRNA

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments