20. Februara 2024.
NaslovnicaNovostiRS-BIHKampanja „16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja“

Kampanja „16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja“

Ministarstvo porodice, omladine i sporta se i ove godine priključilo globalnoj kampanji „16 dana aktivizma borbe protiv rodno zasnovanog nasilja“ koja koristi 16 dana između Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25. novembra) i Međunarodnog dana ljudskih prava (10. decembra), kako bi naglasila potrebu za uklanjanjem svih oblika nasilja protiv žena.

Usvajanjem Nacrta zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama poslali smo poruku da Republika Srpska ima nultu toleranciju prema nasilju, a pioniri smo i u definisanju nasilja u porodici kao krivičnog djela i uvođenju ovog djela u Krivični zakonik
Republike Srpske.

Osnovni cilj Nacrta zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama Republike Srpske je zaštita žrtava nasilja u porodici i nasilja prema ženama, sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici i nasilja prema ženama, kao i zaštita života i psihofizičkog integriteta lica ženskog pola, a posebno sprečavanje femicida kao najtežeg oblika i posljedice nasilja prema ženama.

Nacrtom ovog zakona nastoji se žrtvama nasilja prema ženama učiniti dostupan i efikasan sistem mjera pomoći, podrške i zaštite, sve u cilju zaustavljanja trenutnog nasilja koje trpe, sprečavanja njegovog ponavljanja, a posebno eliminisanja mogućeg fatalnog ishoda. Uvođenje femicida u Zakon je takođe pionirski iskorak, jer je femicid prepoznat kao najteži oblik i posljedica nasilja prema ženama, kao svako lišenje života žene izvršeno, u potpunosti ili djelimično, zbog njene pripadnosti ženskom polu ili smrt žene koja je posljedica radnji nasilja prema njoj.

Svim aktivnostima koje budu realizovane u toku kampanje „16 dana aktivizma borbe protiv rodno zasnovanog nasilja“ poslaćemo jasnu poruku da institucije imaju nultu stopu tolerancije prema bilo kom vidu nasilja i učinićemo sve i u narednom periodu da zaštitimo žrtve nasilja i pružimo im svu potrebnu podršku i zaštitu.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments