20. Aprila 2024.
NaslovnicaNovostiPrijedor600 pacijenata prijedorske angio-sale

600 pacijenata prijedorske angio-sale

Najsavremenija sala za kateterizaciju srca u Bolnici “dr Mladen Stojanović” Prijedor  je 01.12.2022. godine svečano puštena u rad uz brojne goste, među kojima su bili akademici SANU-a i ANURS-a, univerzitetski profesori, direktori javnih zdravstvenih ustanova, ljekari različitih specijalnosti i drugi gosti iz javnog života. Tada je dato obećanje da će prijedorska sala za kateterizaciju srca postati centar u kome će se rutinski raditi složene kardiološke intevencije.

Od tada do danas je kroz prijedorsku angio salu prošlo preko 600 pacijenata i urađeno ukupno 850 intervencija, među kojima najčešće koronarografije sa implantacijom koronarnog stenta. Rađene su i druge procedure kao što su valvuloplastike aortnog zalistka, perikardiocenteze, implantacija privremenog vodiča srčanog ritma (pacemaker), angiografije karotinih arterija, aorte itd.

Kod 97.5 % pacijenata je intervencija završena uspješno bez bilo kakvih komplikacija, dok su se značajne komplikacija dešavale kod 0.5% pacijenata. Učestalost komplikacija je na nivou velikih evropskih i svjetskih kardioloških centara, gdje se kreću do 1.3%.

Prema mjestu prebivališta, najčešće su rađeni bolesnici iz prijedorske regije (Prijedor 48%, Novi Grad 21%), dok su u 18 % slučajeva bolesnici dolazili iz drugih krajeva Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. 

Početkom 2024. godine je osoblje prijedorske angio sale zbrinjavalo i bolesnike iz UKC RS usljed tehničkih problema u navedenoj ustanovi.

Osoblje čine dva interventna kardiologa, dr Vladimir Đurić i dr Jovica Banović i med. tehničari Biljana Gvozdenović, Nikola Marić, Željko Dragić i Aleksa Gvozdenović, a postoji i izuzetna saradnja sa kolegama iz UKC RS i dr Sašom Lončarom, šefom i mentorom prijedorskih ljekara.

“Ja sam veoma ponosan na cjelokupnu ekipu sa kojom smo uspješno uradili veliki broj procedura. Od samog rađanja ideje o otvaranju interventne kardiologije u Prijedoru do realizacije smo se susretali sa velikim brojem problema, mogu slobodno reći i opstrukcijama koje smo uz pomoć našeg mentora, dr Lončara i rukovodstva Bolnice Prijedor uspješno prevazišli i izrasli u respektabilan kardiološki centar u kome se rutinski rade savremene kardiološke intervencije”, izjavio je dr Vladimir Đurić.

“Naše ambicije, ali i obaveze su da nastavimo da rastemo i pratimo savremene evropske trendove u liječenju koronarnih bolesnika te da po ispunjavanju kadrovskih potreba, postanemo STEMI centar u kome bi se 24/7 zbrinjavale kardiološke hitnoće i na taj način dodatno doprinesemo snižavanju smrtnosti od kardioloških oboljenja”, dodao je dr Vladimir Đurić.

Dr Jovica Banović je istakao da je da je ishemijska bolest srca (IHD) koja se definiše kao opstruktivna koronarna bolest vodeći uzrok umiranja širom svijeta i da je odgovorna za 1/3 svih smrtnih ishoda. Podaci iz kliničkih studija, registara i izvještaja državnih administracija ukazuju da širom svijeta od ovog oboljenja boluje 182 miliona ljudi što čini oko 2.3% svjetske populacije. Ističe da je akutni infarkt miokarda vodeća i najteža manifestacija ovog oboljenja koja uzrokuje oko 9.7 miliona smrtnih ishoda godišnje širom svijeta.

„Simpotmi se manifestuju u nekoliko desetina oblika, najčešće u vidu bolova i nelagode u grudima, zatim ramenima i nadlakticama. Ukoliko se se pojave neki od simptoma koji uznemiravaju pacijenta, savjetujem da se što prije obrade svog ljekaru koji će prema vrsti oboljevanja, uputiti pacijenta na pravu adresu“, izjavio je dr Jovica Banović.

„Rad u angio sali za mene kao zdravstvenog radnika je veliki izazov. Od samog početka formiranja tima imali smo pomoć i podršku kolega sa UKC BL i ovom prilikom im se zahvaljujem. Ovo je specifična grana medicine i za nas tehničare bio je veliki izazov, ali i zadovoljstvo naučiti nešto novo o tome i nadograditi svoje znanje. Zadovoljstvo svih nas je još veće na pomisao o tome da se pacijenti koji stignu u hitnom stanju ( akutnoj fazi) dobiju adekvatnu pomoć bez da se gubi vrijeme na transportu do kliničkog centra, što je nekada bila praksa. Naš cilj u budućnosti jeste edukacija još kolega za rad u angio sali, da bi u dogledno vrijeme obezbjedili 24tni rad sale“, istakla je medicinski tehničar u angio sali Biljana Gvozdenović.

Načelnica internističke službe dr Slađana Graonić Đukić je izjavila da ova služba raspolaže sa 111 bolničkih kreveta od čega su 23  kreveta raspoređena u kardiološkoj intenzivnoj i poluintenzivnoj njezi na raspolaganju bolesnicima kojima je u angio sali urađena koronarna intervencija. „Pacijenti kojima je urađena intervencija u našoj angio sali se radi dalje opservacije i liječenja smještaju u Koronarnu jedinicu nakon čega se u zavisnosti od kliničke slike i urađene procedure, otpuštaju na dalje kućno i ambulantno liječenje, najčešće 24h nakon završene procedure“, dodala je dr Slađana Graonić Đukić.

Dr Vladimir Đurić

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments